ISTEN 72 neve.

Isten 72 Neve
Shem ha Mephorash

- The 72 Names of God -
2015.
Shemhamphorasch (más néven Shem ha-Mephorash vagy Schemhamphoras, eredetileg Shem HaMephorash (שם המפורש)) egy eredetileg Tannaitikus kifejezés amely Isten rejtett nevét fejezi ki a Kabbalában (beleértve a Keresztény ás Hermetikus kabbalát), és találkozunk vele néhány általános zsidó értekezésben is. Isten nevei általában 4, 12, 22, 42, vagy 72 betűből (vagy betű triádokból) állnak. A 72-es verzió a legáltalánosabb.
"Isten 72 neve" A bibliai Mózes II. - Kivonulás Könyvéből (Exodus 14:19-21) származik bousztrofedonális módon 72 db hárombetűs nevet alkotva. Az eredeti héber szövegből egy bizonyos sorrend figyelembevétele mellett nyerik az alábbi 72 istennevet.
72 names of God
Ezt a módszert Rashi fejlesztette tovább minden nehézség nélkül, és úgy tűnik elég közismert módszernek számított a Geonim korszakban. A kabbalista és okkultista legendák úgy tartják, hogy a hetvenkétrétű nevet már Mózes is használta, hogy átkeljen a Vörös-tengeren, továbbá hogy képes a későbbi szenteknek olyan mágikus erőket kölcsönözni, amivel tudják a démonokat uralni, meg tudják gyógyítani a betegeket, meg tudják akadályozni a természeti katasztrófákat és el tudják pusztítani az ellenséget.
A "72-rétű név" rendkívül fontos szerepet játszik a Széfer Raziel-ben és kulcsfontosságú részét képezi a Salamon Kis Kulcsai - a Legemeton - mágikus praktikáinak (bár gyakran hiányzik belőle).
A 72-rétű nevet Roger Bacon is megemlíti, aki összeállított egy könyvet Liber semamphoras címmel, ezzel sok nyelvészeti hibát idézve elő, amely a héberről latinra való fordítás során keletkezett. A Shemhamphorash angyalai nagymértékben hatottak Johann Reuchlin kozmológiai nézeteire, amelyek nagy hatással voltak Heinrich Cornelius Agrippa és Athanasius Kircher nézeteire. Thomas Rudd is szerepelteti a 72 angyalt saját mágikus rendszerében, mint az  Ars Goetia-ban szereplő gonosz szellemek (démonok) kiegyenlítő (angyali) erőit. Rudd a Shemhamphorash-ról írt anyagait Blaise de Vigenère is felhasználta és kiegészítette, melyeket aztán  Samuel Liddell MacGregor Mathers használt fel a Hermetic Order of the Golden Dawn (Arany Hajnal Hermetikus Rend) mágikus rendszerének kidolgozásakor.
Forrás: [» Wikipedia ]
Isten 72 Angyali Neve
AngyalHéber betűvelLatin Isten névFokUralkodó AngyalAngyali RendUralt Démon
1.VEHUIAHוהוDeus Exaltator0-5°MetatronSzeráfok (Seraphim)Bael
2.JELIAL ( YELIEL )יליDeus Auxiliator6-10°MetatronSzeráfokAgares
3.SITAELסיטDeus Spes11-15°MetatronSzeráfokVassago
4.ELEMIAH ( AULEMIAH )עלמDeus Absconditus16-20°MetatronSzeráfokGamigin
5.MAHASIAHמהשDeus Salvator21-25°MetatronSzeráfokMarbas
6.LEHAHELללהDeus Laudabilis26-30°MetatronSzeráfokValefar
7.ACHAIAHאכאDeus Longanimis31-35°MetatronSzeráfokAamon
8.CAHETEL ( KAHATAEL )כהתDeus Adorandus36-40°MetatronSzeráfokBarbatos
9.HAZIEL ( HETZIEL )הזיDeus Misericors41-45°Jofiel (Jophiel)Kerubok (Cherubim)Paimon
10.ALADIAHאלדDeus Propitiabilis46-50°JofielKerubokBuer
11.LAUVIAHלאוDeus Exaltandus51-55°JofielKerubokGusion
12.HAHAIAHההעDeus Refugium56-60°JofielKerubokSitri
13.IEZALEL ( YETZELAEL )יזלDeus Super omnia decantabils61-65°JofielKerubokBeleth
14.MEHAHEL ( MEBAHEL )מבהDeus Custos et Servator66-70°JofielKerubokLeraje
15.HARIELהריDeus Sublenator71-75°JofielKerubokEligor
16.HAKAMIAH ( HAQOMIAH )הקמDeus Erector76-80°JofielKerubokZepar
17.LAUVIAH ( LAVAYAH )לאוDeus Mirabils81-85°Zafkiel (Zaphkiel)Trónusok (Ophanim)Botis
18.CALIELכליDeus Invocandus86-90°ZafkielTrónusokBathin
19.LEUVIAHלווDeus Festinus ad audiendum91-95°ZafkielTrónusokSaleos
20.PAHALIAHפהלDeus Redemptor96-100°ZafkielTrónusokPurson
21.NELCHAEL ( NELAKAEL )נלכDeus Solus101-105°ZafkielTrónusokMorax
22.IEIAIEL ( YEYAYEL )יייDeus Dextera106-110°ZafkielTrónusokIpos
23.MELAHELמלהDeus Declinans malum111-115°ZafkielTrónusokAim
24.HANINIAH ( CHAHOAH )חהוDeus Bonus ex seipso116-120°ZafkielTrónusokNaberus
25.NILAIHAH ( NETHAHIAH )נתהDeus Largitor121-125°ZadkielUralmak (Kyriotes)Glasya-Labolas
26.HAAIAH ( HAAYAH )האאDeus Auditor in abscondito126-130°ZadkielUralmakBune
27.IERATHEL ( YORETHAEL )ירתDeus Propulsator131-135°ZadkielUralmakRonove
28.SEEHIAH ( SHAAHIAH )שאהDeus Sublator malorum146-140°ZadkielUralmakBerith
29.REIIEL ( REYIYEL )רייDeus Expectatio141-145°ZadkielUralmakAstaroth
30.OMAELאומDeus Patiens146-150°ZadkielUralmakForneus
31.LECAHEL ( LEKABAEL )לכבDeus Doctor151-155°ZadkielUralmakForas
32.YASARIAH ( VESHARIAH )ושרDeus Rectus156-160°ZadkielUralmakAsmodeus
33.IEUIAH ( YECHUYAH )יחוDeus Omnium cognitor161-165°KamaelErősségek (Dynameis)Gaap
34.LEHAHAIAH ( LEHACHIAH )להחDeus Clemens166-170°KamaelErősségekFurfur
35.CHAVAKIAH ( KAVEQIAH )כוקDeus Gaudiosus171-175°KamaelErősségekMarchosias
36.MENADEL ( MENUDAEL )מנדDeus Honorabilis176-180°KamaelErősségekStolas
37.ANIELאניDeus Dominus Virtutum181-185°KamaelErősségekPhenex
38.HAAMIAH ( CHAUMIAH )חעמDeus Spes omnium finium terrae186-190°KamaelErősségekHalphas
39.REHAEL ( REHAUEL )רהעDeus Velox ad condonandum191-195°KamaelErősségekMalphas
40.IEIAZEL ( YAYTZAEL )ייזDeus Vivum laetificans196-200°KamaelErősségekRaum
41.HAHAELהההDeus Triunus201-205°Rafael (Raphael)Hatalmak (Potestates)Focalor
42.MIKAELמיכDeus Quis sicut ille206-210°RafaelHatalmakVepar
43.VEUALIAH ( VEVALIAH )וולDeus Rex Dominator211-215°RafaelHatalmakSabnock
44.IELAHIAH ( YELAHIAH )ילהDeus Aeternum, manens216-220°RafaelHatalmakShax
45.SEALIAHסאלDeus Motor omnium221-215°RafaelHatalmakVine
46.ARIEL ( AURIEL )עריDeus Revelator226-230°RafaelHatalmakBifrons
47.ASALIAH ( OSHALIAH )עשלDeus Iustus Iudex231-235°RafaelHatalmakVual
48.MIHAEL ( MIYAEL )מיהDeus Pater mittens236-240°RafaelHatalmakHaagenti
49.VEHUEL ( VAHOEL )והוDeus Magnus et Excelsius241-245°HanielFejedelemek (Archai)Crocell
50.DANIELדניDeus Iudex misericors246-250°HanielFejedelemekFurcas
51.HAHASIAH ( HAHASHIAH )החשDeus Secretus impenetrabilis251-255°HanielFejedelemekBalam
52.IMAMIAH ( AMEMIAH )עממDeus Caligine tectus256-260°HanielFejedelemekAllocer
53.NANAEL ( NUNAEL )ננאDeus Superborum depressor261-265°HanielFejedelemekCaim
54.NILHAEL ( NUITHAEL )ניתDeus Rex coelestis266-270°HanielFejedelemekMurmur
55.MEHAIAH ( MABAYAH )מבהDeus Sempiternus271-275°HanielFejedelemekOrobas
56.POIEL ( POYEL )פויDeus Fulciens omnia276-280°HanielFejedelemekGremory
57.NEMAMIAH ( NEMEMIAH )נממDeus Amabilis et Speraverum281-285°Mikael (Michael)Arkangyalok (Archangelos)Ose
58.IEIALEL ( YEILAEL )יילDeus Auditor gemituum286-290°MikaelArkangyalokAuns
59.HARAEL ( HERACHEL )הרחDeus Omnia penetrans291-295°MikaelArkangyalokOrias
60.MITZRAELמצרDeus Sublevans opressos296-300°MikaelArkangyalokVapula
61.UMAHEL ( VAMABEL )ומבDeus Super omne nomen301-305°MikaelArkangyalokZagan
62.IAHHEL ( YEHAHEL )יההDeus Ens supremum206-310°MikaelArkangyalokValac
63.ANANEL ( ONUEL )ענוDeus Mansuetus311-315°MikaelArkangyalokAndras
64.MEHRIEL ( MACHIEL )מחיDeus Vivificans316-320°MikaelArkangyalokFlauros
65.DAMABIAHדמבDeus Fons Sapientiae321-325°Gábriel (Gabriel)Angyalok (Malakhim)Andrealphus
66.MANAKEL ( MENAQAEL )מנקDeus Omnia pascens et lactens326-330°GábrielAngyalokCimeries
67.EIDEL ( EYAOEL )איעDeus Deliciae filiorum hominum331-335°GábrielAngyalokAmduscias
68.HAHNIAH ( CHEBOIAH )חבוDeus Liberalissimus Dator336-340°GábrielAngyalokBelial
69.ROCHEL ( REAHEL )ראהDeus Omnia videns341-345°GábrielAngyalokDecarabia
70.JABAMIAH ( YEBEMIAH )יבמDeus Verbo omnia producens346-350°GábrielAngyalokSeere
71.HAIAIELהייDeus Dominus universorum351-355°GábrielAngyalokDantalion
72.MUMIAH ( MOUMIAH )מומDeus Finis universorum356-360°GábrielAngyalokAndromalius
Többféle exotérikus magyarázat létezik "Isten 72 nevével" kapcsolatosan. "Isten 72 neve" helyesebben Isten "72-féle szellemi hatására" utal. Ez tulajdonképpen az Ószövetség Istenének JHVH-nak (יהוה), azaz a Tetragrammaton-nak (Θετραγράμματον) a titkos megnevezése.
A JHVH szó betűértékeit az alábbi módon összeadják:
HVHJ = He-Vau-He-Jod
Jod = 10
He-Jod = 5+10 = 15
Vau-He-Jod = 6+5+10 = 21
He-Vau-He-Jod = 5+6+5+10 = 26
Összeg=72
Kialakítanak az alábbiak szerint egy 72 betűből álló sémát (balról jobbra olvasva!):
HVHJ
HVHJ H
HVHJ HV
HVHJ HVH
HVHJ HVHJ
HVHJ HVHJ H
HVHJ HVHJ HV
HVHJ HVHJ HVH
HVHJ HVHJ HVHJ
IHVH 72
Isten mibenléte, szellemi hatásainak a száma természetesen nem az itt bemutatott betűkkel történő manipulációk függvénye. Az egyetlen valóságos Istennek (nevezzük "Folyamatosan Változó Szellemi Valónak") számtalan eltérő szellemi hatása van, tehát nem pont "72". Ennek ellenére nem árt azzal tisztában lenni, hogy ez a 72 elképzelés honnan ered és milyen összefüggésrendszeren alapszik.
A szabad szemmel látható Uránuszt (a beavatottak bolygóját) hivatalosan 1690-ben katalogizálták csillagként, 34 Tauri néven, majd 91 év múlva (1781.03.13-án) William Herschel (1738 - 1822) asztronómus bolygóként regisztrálta.
Az érdekesség kedvéért nem árt tudni, hogy előtte három nappal az Uránusz részvételével egy "kozmikus kereszt" volt látható a Zodiákusban, amit a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz égitestek alkottak:
1781.03.10. 06:41 UT = Nap-Hold oppozíció: 20,1°Halak/Szűz; - Mars-Szaturnusz quadrat: 21,4°/19,6°Nyilas; - Uránusz oppozíció: 24,4°Iker.
Érdekes szinkronicitás, hogy egy ugyanilyen felépítésű, csak más elhelyezkedésű kozmikus kereszt égisze alatt született 94 évvel később Aleister Crowley (1875.11.13. - 1947). [Numerológiailag: 1+8+7+5+1+1+1+3=27=9 sorsmisszió; élt 72 évet, ami 7+2=9]
William Herschel "felfedezése" természetesen nem azt jelenti, hogy a korábbi időkben ne ismerték volna az Uránuszt a beavatottak, hiszen enélkül a planéta nélkül a Shem ha-Mephorash hipotézise se jöhetett volna létre. 
A Shem ha-Mephorash öt égitestének (Nap Nap, Hold Hold, Mars Mars, Szaturnusz Szaturnusz, Uránusz Uránusz) konstelláció-variációi a forrásai JHVH "72 szellemének".
A Nap Nap-Hold Hold konjunkció (konjunkció) és oppozíció (oppozíció) figyelembevétele mellett ezek:
 • 01. Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció
 • 02. Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkcióMars oppozíció
 • 03. Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkcióSzaturnusz oppozíció
 • 04. Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkcióUránusz oppozíció
 • 05. Nap-Hold-Uránusz konjunkcióMars-Szaturnuszoppozíció
 • 06. Nap-Hold-Szaturnusz konjunkcióMars-Uránusz oppozíció
 • 07. Nap-Hold-Mars konjunkcióSzaturnusz-Uránusz oppozíció
 • 08. Nap-Hold konjunkcióMars-Szaturnusz-Uránusz oppozíció
 • 09. Nap-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkcióHold oppozíció
 • 10. Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkcióHold-Mars oppozíció
 • 11. Nap-Mars-Uránusz konjunkcióHold-Szaturnusz oppozíció
 • 12. Nap-Mars-Szaturnusz konjunkcióHold-Uránusz oppozíció
 • 13. Nap-Uránusz konjunkcióHold-Mars-Szaturnusz oppozíció
 • 14. Nap-Szaturnusz konjunkcióHold-Mars-Uránusz oppozíció
 • 15. Nap-Mars konjunkcióHold-Szaturnusz-Uránusz oppozíció
 • 16. NapHold-Mars-Szaturnusz-Uránusz oppozíció
 • 17. Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkcióMars kvadrát
 • 18. Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkcióSzaturnusz kvadrát
 • 19. Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkcióUránusz kvadrát
 • 20. Nap-Hold-Uránusz konjunkcióMars-Szaturnusz kvadrát
 • 21. Nap-Hold-Szaturnusz konjunkcióMars-Uránuszkvadrát
 • 22. Nap-Hold-Mars konjunkcióSzaturnusz-Uránusz kvadrát
 • 23. Nap-Hold konjunkcióMars-Szaturnusz-Uránusz kvadrát
 • 24. Nap-Hold konjunkcióMars oppozícióSzaturnusz-Uránusz kvadrát
 • 25. Nap-Hold konjunkcióSzaturnusz oppozícióMars-Uránusz kvadrát
 • 26. Nap-Hold konjunkcióUránusz oppozícióMars-Szaturnusz kvadrát
 • 27. Nap-Hold konjunkcióMars-Szaturnusz oppozícióUránusz kvadrát
 • 28. Nap-Hold konjunkcióMars-Uránusz oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 29. Nap-Hold konjunkcióSzaturnusz-Uránusz oppozícióMars kvadrát
 • 30. Nap-Hold-Mars konjunkcióSzaturnusz oppozícióUránusz kvadrát
 • 31. Nap-Hold-Mars konjunkcióUránusz oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 32. Nap-Hold-Szaturnusz konjunkcióMars oppozícióUránusz kvadrát
 • 33. Nap-Hold-Szaturnusz konjunkcióUránusz oppozícióMars kvadrát
 • 34. Nap-Hold-Uránusz konjunkcióMars oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 35. Nap-Hold-Uránusz konjunkcióSzaturnusz oppozícióMars kvadrát
 • 36. Nap-Hold konjunkcióMars kvadrátSzaturnusz-Uránusz oppozíció
 • 37. Nap-Hold konjunkcióSzaturnusz kvadrátMars-Uránusz oppozíció
 • 38. Nap-Hold konjunkcióUránusz kvadrátMars-Szaturnusz oppozíció
 • 39. Nap-Hold-Mars konjunkcióSzaturnusz kvadrátUránusz oppozíció
 • 40. Nap-Hold-Szaturnusz konjunkcióMars kvadrátUránusz oppozíció
 • 41. Nap-Hold-Uránusz konjunkcióMars kvadrátSzaturnusz oppozíció
 • 42. Nap-Mars konjunkcióHold oppozícióSzaturnusz-Uránusz kvadrát
 • 43. Nap-Szaturnusz konjunkcióHold oppozícióMars-Uránusz kvadrát
 • 44. Nap-Uránusz konjunkcióHold oppozícióMars-Szaturnusz kvadrát
 • 45. Nap-Mars-Szaturnusz konjunkcióHold oppozícióUránusz kvadrát
 • 46. Nap-Mars-Uránusz konjunkcióHold oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 47. Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkcióHold oppozícióMars kvadrát
 • 48. Nap-Hold oppozícióMars-Szaturnusz-Uránusz kvadrát
 • 49. NapHold-MarsoppozícióSzaturnusz-Uránusz kvadrát
 • 50. NapHold-Szaturnusz oppozícióMars-Uránusz kvadrát
 • 51. NapHold-Uránusz oppozícióMars-Szaturnusz kvadrát
 • 52. NapHold-Mars-Szaturnusz oppozícióUránusz kvadrát
 • 53. NapHold-Mars-Uránusz oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 54. NapHold-Szaturnusz-Uránusz oppozícióMars kvadrát
 • 55. Nap-Mars konjunkcióHold-Szaturnusz oppozícióUránusz kvadrát
 • 56. Nap-Mars konjunkcióHold-Uránusz oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 57. Nap-Szaturnusz konjunkcióHold-Mars oppozícióUránusz kvadrát
 • 58. Nap-Szaturnusz konjunkcióHold-Uránusz oppozícióMars kvadrát
 • 59. Nap-Uránusz konjunkcióHold-Mars oppozícióSzaturnusz kvadrát
 • 60. Nap-Uránusz konjunkcióHold-Szaturnusz oppozícióMars kvadrát
 • 61. Nap-Hold oppozícióMars kvadrátSzaturnusz-Uránusz oppozíció;
 • 62. Nap-Hold oppozícióSzaturnusz kvadrátMars-Uránusz oppozíció;
 • 63. Nap-Hold oppozícióMars-Szaturnusz kvadrátUránusz oppozíció;
 • 64. NapHold-Mars oppozícióSzaturnusz kvadrátUránusz oppozíció
 • 65. NapHold-Szaturnusz oppozícióMars kvadrátUránusz oppozíció
 • 66. NapHold-Uránusz oppozícióMars kvadrátSzaturnusz oppozíció
 • 67. Nap-Mars konjunkcióHold oppozícióSzaturnusz kvadrátUránusz oppozíció
 • 68. Nap-Szaturnusz konjunkcióHold oppozícióMars kvadrátUránuszoppozíció
 • 69. Nap-Uránusz konjunkcióHold oppozícióMars kvadrátSzaturnusz oppozíció
 • 70. Nap-Hold konjunkcióMars oppozícióSzaturnusz kvadrátUránusz oppozíció
 • 71. Nap-Hold konjunkcióSzaturnusz oppozícióMars kvadrátUránusz oppozíció
 • 72. Nap-Hold konjunkcióUránusz oppozícióMars kvadrátSzaturnusz oppozíció
Athanasius Kircher - 72 Names of God[Athanasius Kircher - Isten 72 Neve]

A négy égtáj felől jövő szellemi hatás minden esetben kozmikus kereszt hatására utal. Az Ószövetség Istenének a neve (JHVH) melynek négy betűje megfeleltethető a négy égtájnak, felfogható tulajdonképpen ráutaló célzásnak is:

JHVH
BikaOroszlánSkorpióVízöntő
KosRákMérlegBak
IkerSzűzNyilasHalak

A JHVH neve alatt található Bika (Taurus), Oroszlán (Leo), Skorpió (Scorpius), Vízöntő (Aquarius állatöv jegyek fix (szilárd) jegyek, amelyekben megfelelő sorrenben elhelyezkedve a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek a legjobb hatásfokkal képesek kifejteni a hatásukat, ha Nap az Oroszlánban, a Mars a Skorpióban, az Uránusz a Vízöntőben tartózkodik, mivel akkor a saját jegyeikben vannak, a Szaturnusz pedig a természetének megfelelő jegyben, a Bikában. Ehhez adódik hozzá még a Nap-Hold konjunkcióból eredő napfogyatkozás kifejezetten negatív szellemi hatása.
Forrás: [» Klaus Matefi ]Lásd még: [» Wikipedia: Names of God ]

Isten 72 Angyali Neve

1. VEHUIAH והויה

Hányan mondják rólam: "Nincs menedéke Istenénél!"
Zsoltár 3:3 ]

 • Latin név: Deus Exaltator


 • Jelentés: "A felemelő Isten"


 • Feladat: Megjavítani a múltat


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráfok [Seraphim]


 • Allah Neve(i): Sul-Dschalali-wal-Ikram


 • Gemátria: 17


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció


 • Csillagjegy: Kos


 • Dékán: Mars


 • Irány: Dél


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 21.03.-25.03.


 • Érzelmi: 09.01.,21.03.,03.06.,17.08.,30.10.


 • Intellektuális: 00.00-00.19

 • [« vissza ]
  VEHUIAH

  2. YELIEL יליאל (Jelial)

  Ne maradj hát távol, Uram, te vagy segítségem, siess mentésemre!
  Zsoltár 22:19 ]

 • Latin név: Deus Auxiliator


 • Jelentés: "A segítő Isten"


 • Feladat: Energia fellendítése


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Gemátria: 50


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Mars oppozíció


 • Csillagjegy: Kos


 • Dékán: Mars


 • Irány: Dél


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 26.03.-30.03.


 • Érzelmi: 10.01.,22.03.,04.06.,18.08.,19.08.,31.10.


 • Intellektuális: 00.20-00.39

 • [« vissza ]
  YELIEL

  3. SITAEL סיטאל

  Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom!
  Zsoltár 91:2 ]

 • Latin név: Deus Spes


 • Jelentés: "A reménység Istene"


 • Feladat: Csodát tenni


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Allah Neve(i): Al-Matin


 • Gemátria: 79


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Kos


 • Dékán: Nap


 • Irány: Dél


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 31.03.-04.04.


 • Érzelmi: 11.01.,23.03.,05.06.,19.08.,20.08.,01.11.


 • Intellektuális: 00.40-00.59
  [« vissza ]
 • SITAEL

  4. AULEMIAH עלמיה (Elemiah)

  Fordulj felém, Uram, s mentsd meg életemet, irgalmasságodban szabadíts meg!
  Zsoltár 6:5 ]

 • Latin név: Deus Absconditus


 • Jelentés: "A rejtett Isten"


 • Feladat: Megszüntetni a negatív gondolatokat


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Allah Neve(i): Al-Batin


 • Gemátria: 140


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Kos


 • Dékán: Sonne


 • Irány: Dél


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 05.04.-09.04.


 • Érzelmi: 12.01.,24.03.,06.06.,21.08.,02.11.


 • Intellektuális: 01.00-01.19
  [« vissza ]
 • AULEMIAH

  5. MAHASIAH מהשיה

  Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian!
  Zsoltár 34:4 ]

 • Latin név: Deus Salvator


 • Jelentés: "Az üdvözítő Isten"


 • Feladat: Gyógyítás


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Allah Neve(i): As-Salam & Al-Fattah


 • Gemátria: 345


 • Konstelláció: Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars-Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Kos


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Dél


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 10.04.-14.04.


 • Érzelmi: 13.01.,25.03.,07.06.,22.08.,03.11.


 • Intellektuális: 01.20-01.39
  [« vissza ]
 • MAHASIAH

  6. LEHAHEL ללהאל

  Vedd le rólam csapásaidat, mert elveszek kezed hatalmától.
  Zsoltár 9:11 ]

 • Latin név: Deus Laudabilis


 • Jelentés: "A dícséretre méltó Isten"


 • Feladat: A tudatalatti üzeneteinek megértése


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Allah Neve(i): Al-Hamid


 • Gemátria: 65


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Kos


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Dél


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 15.04.-20.04.


 • Érzelmi: 14.01.,26.03.,08.06.,23.08.,04.11.


 • Intellektuális: 01.40-01.59
  [« vissza ]
 • LEHAHEL

  7. ACHAIAH אכאיה

  Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.
  Zsoltár 103:8 ]

 • Latin név: Deus Longanimis


 • Jelentés: "A széles látókörű, elnéző és türelmes Isten"


 • Feladat: A dolgokat az eredeti állapotukba hozni


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Allah Neve(i): As-Sabur


 • Gemátria: 22


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Bika


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Észak


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 21.04.-25.04.


 • Érzelmi: 15.01.,27.03.,09.06.,24.08.,05.11.


 • Intellektuális: 02.00-02.19

  [« vissza ]
 • ACHAIAH

  8. KAHATAEL כהתאל (Cahetel)

  Gyertek, boruljatok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt, aki teremtett minket!
  Zsoltár 95:6 ]

 • Latin név: Deus Adorandus


 • Jelentés: "Az imádni való Isten"


 • Feladat: Hatástalanítani a stresszt és a negatív energiákat


 • Angyali Rend (zsidó): Chajoth ha Qadesh (חיות ה קדש)


 • Arkangyal (zsidó): Metathron (מטטרון)


 • Angyali Rend (keresztény): Szeráf [Seraphim]


 • Allah Neve(i): Al-Aziz & Al-Azim


 • Gemátria: 425


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Bika


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Észak


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 26.04.-30.04.


 • Érzelmi: 16.01.,28.03.,10.06.,25.08.,06.11.


 • Intellektuális: 02.20-02.39
  [« vissza ]
 • KAHATAEL

  9. HETZIEL הזיאל (Haziel)

  Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról, és kegyelmedről, mely kezdet óta vezet!
  Zsoltár 25:6 ]

 • Latin név: Deus Misericors


 • Jelentés: "Az irgalmas Isten"


 • Feladat: Kapcsolatfelvétel az angyalokkal


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Allah Neve(i): Ar-Rahman


 • Gemátria: 22


 • Konstelláció: Nap-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció


 • Csillagjegy: Bika


 • Dékán: Hold


 • Irány: Észak


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 01.05.-05.05.


 • Érzelmi: 17.01.,29.03.,11.06.,26.08.,07.11.


 • Intellektuális: 02.40-02.59
  [« vissza ]
 • HETZIEL

  10. ALADIAH אלדיה

  Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram, ahogy tebenned remélünk!
  Zsoltár 33:22 ]

 • Latin név: Deus Propitiabilis


 • Jelentés: "A megbocsátó Isten"


 • Feladat: Védelem a gonosz szemmel szemben


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Allah Neve(i): Ar-Rahim


 • Gemátria: 35


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció


 • Csillagjegy: Bika


 • Dékán: Hold


 • Irány: Észak


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 06.05.-10.05.


 • Érzelmi: 18.01.,30.03.,12.06.,13.06.,27.08.,08.11.


 • Intellektuális: 03.00-03.19
  [« vissza ]
 • ALADIAH

  11. LAUVIAH לאויה

  Éljen az Úr, áldott legyen az én sziklám, dicsőség üdvöm Istenének!
  Zsoltár 18:47 ]

 • Latin név: Deus Exaltandus


 • Jelentés: "A kiemelkedő Isten"


 • Feladat: Tisztán tartani a helyeket


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Allah Neve(i): Al-Aliy


 • Gemátria: 37


 • Konstelláció: Nap-Mars-Uránusz konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Bika


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Észak


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 11.05.-15.05.


 • Érzelmi: 19.01.,31.03.,13.06.,14.06.,28.08.,09.11.


 • Intellektuális: 03.20-03.39
  [« vissza ]
 • LAUVIAH

  12. HAHAIAH ההעיה

  Azt mondta az Úr az én Uramnak: "Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!"
  Zsoltár 10:1 ]

 • Latin név: Deus Refugium


 • Jelentés: "A menedék Istene"


 • Feladat: Feltétlen szeretet


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Cherubim


 • Gemátria: 80


 • Konstelláció: Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Bika


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Észak


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 16.05.-20.05.


 • Érzelmi: 20.01.,01.04.,15.06.,29.08.,10.11.


 • Intellektuális: 03.40-03.59
  [« vissza ]
 • HAHAIAH

  13. YETZELAEL יזלאל (Iezalel)

  Ünnepeljétek az Urat, országok, mind, örüljetek és vigadjatok!
  Zsoltár 98:4 ]

 • Latin név: Deus Super omnia decantabils


 • Jelentés: "A mindenek felett énekelő Isten"


 • Feladat: A külső és belső harmóniát megteremteni


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Allah Neve(i): Al-Mayid


 • Gemátria: 47


 • Konstelláció: Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars-Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Ikrek


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Kelet


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 21.05.-25.05.


 • Érzelmi: 21.01.,02.04.,16.06.,30.08.,11.11.


 • Intellektuális: 04.00-04.19
  [« vissza ]
 • YETZELAEL

  14. MEBAHEL מבהאל (Mehahel)

  Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, a népek fölött törvény szerint tart ítéletet.
  Zsoltár 9:9 ]

 • Latin név: Deus Custos et Servator


 • Jelentés: "A védelmező és megmentő Isten"


 • Feladat: Hatástalanítani a konfliktusokat


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Allah Neve(i): Al-Mumin & Al-Muhaymin & Ar-Razzaq & Al-Waliyy


 • Gemátria: 47


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Mars-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Ikrek


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Kelet


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 26.05.-31.05.


 • Érzelmi: 22.01.,03.04.,17.06.,31.08.,12.11.


 • Intellektuális: 04.20-04.39
  [« vissza ]
 • MEBAHEL

  15. HARIEL הריאל

  Bizony akkor is az Úr az erősségem, menedékem sziklája az Isten.
  Zsoltár 94:22 ]

 • Latin név: Deus Sublenator


 • Jelentés: "A kényelem Istene"


 • Feladat: Előrelátás


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Gemátria: 215


 • Konstelláció: Nap-Mars konjunkció; -Hold-Szaturnusz-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Ikrek


 • Dékán: Mars


 • Irány: Kelet


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 01.06.-05.06.


 • Érzelmi: 23.01.,04.04.,18.06.,01.09.,13.11.


 • Intellektuális: 04.40-04.59
  [« vissza ]
 • HARIEL

  16. HAQOMIAH הקמיה (Hakamiah)

  Uram, Istenem, nappal hozzád fohászkodom, éjjel színed előtt panaszkodom.
  Zsoltár 88:2 ]

 • Latin név: Deus Erector


 • Jelentés: "A kiegyenlítő Isten"


 • Feladat: Elmulasztani a depressziót


 • Angyali Rend (zsidó): Auphanim (אופנים)


 • Arkangyal (zsidó): Raziel (רזיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Kerub [Cherubim]


 • Allah Neve(i): Al-Musawwir & Al-Mubdi


 • Gemátria: 145


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Ikrek


 • Dékán: Mars


 • Irány: Kelet


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 06.06.-10.06.


 • Érzelmi: 24.01.,05.04.,19.06.,02.09., 14.11.


 • Intellektuális: 05.00-05.19
  [« vissza ]
 • HAQOMIAH

  17. LAVAYAH לאויה (Lauviah)

  Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja.
  Zsoltár 8:2 ]

 • Latin név: Deus Mirabils


 • Jelentés: "A csodálatos Isten"


 • Feladat: Elpusztítani az egót


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): Al-Majid


 • Gemátria: 37


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Ikrek


 • Dékán: Nap


 • Irány: Kelet


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 11.06.-15.06.


 • Érzelmi: 24.01.,06.04.,20.06.,03.09.,15.11.


 • Intellektuális: 05.20-05.39
  [« vissza ]
 • LAVAYAH

  18. CALIEL כליאל

  Tégy igazságot, igaz voltod szerint! Uram, Istenem, ne diadalmaskodjanak rajtam.
  Zsoltár 35:24 ]

 • Latin név: Deus Invocandus


 • Jelentés: "A könyörgés Istene"


 • Feladat: Termékenység


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Gemátria: 60


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Ikrek


 • Dékán: Nap


 • Irány: Kelet


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 16.06.-21.06.


 • Érzelmi: 25.01.,07.04.,21.06.,04.09., 16.11.


 • Intellektuális: 05.40-05.59
  [« vissza ]
 • CALIEL

  19. LEUVIAH לוויה

  Bíztam, az Úrban bizakodtam, s ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat.
  Zsoltár 40:2 ]

 • Latin név: Deus Festinus ad audiendum


 • Jelentés: "A hamar meghallgató Isten"


 • Feladat: Istent választani és hívni


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): As-Sami


 • Gemátria: 42


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Rák


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 22.06.-26.06.


 • Érzelmi: 26.01.,08.04.,22.06.,05.09.,17.11.


 • Intellektuális: 06.00-06.19
  [« vissza ]
 • LEUVIAH

  20. PAHALIAH פהליה

  Akkor segítségül hívtam az Úr nevét: "Ó Uram, mentsd meg életemet!"
  Zsoltár 116:4 ]
  Az Úrhoz kiáltottam szorongattatásomban, és ő meghallgatott.
  Mentsd meg lelkemet, Uram, a gonosz ajaktól, mentsd meg az álnok nyelvtől!

  Zsoltár 120:1-2 ]

 • Latin név: Deus Redemptor


 • Jelentés: "A megváltó Isten"


 • Feladat: Túlélni a negatívumokat


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): An-Nur


 • Gemátria: 115


 • Konstelláció: Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars-Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Rák


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 27.06.-01.07.


 • Érzelmi: 27.01.,09.04.,23.06.,06.09.,18.11.


 • Intellektuális: 06.20-06.39
  [« vissza ]
 • PAHALIAH

  21. NELAKAEL נלכאל (Nelchael)

  De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem!
  Zsoltár 31:15 ]

 • Latin név: Deus Solus


 • Jelentés: "Az egyetlen Isten"


 • Feladat: Előidézni a változást a világban


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): Al-Wahid & Al-Ahad & Al-Jami


 • Gemátria: 100


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Rák


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 02.07.-06.07.


 • Érzelmi: 28.01.,10.04.,24.06.,07.09.,19.11.


 • Intellektuális: 06.40-06.59
  [« vissza ]
 • NELAKAEL

  22. YEYAYEL יייאל (Ieiaiel)

  Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől.
  Zsoltár 121:5 ]

 • Latin név: Deus Dextera


 • Jelentés: "A jobbulást hozó Isten"


 • Feladat: Abbahagyni azt, ami a rossz embereket vonza


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): Al-Quddus


 • Gemátria: 30


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Rák


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 07.07.-11.07.


 • Érzelmi: 29.01.,11.04.,25.06.,08.09.,20.11.


 • Intellektuális: 07.00-07.19
  [« vissza ]
 • YEYAYEL

  23. MELAHEL מלהאל

  Az Úr megőriz jártadban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.
  Zsoltár 121:8 ]

 • Latin név: Deus Declinans malum


 • Jelentés: "A gonoszságot elhárító Isten"


 • Feladat: Megosztani a bölcsességet másokkal


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): Al-Wakil & Al-Mumit


 • Gemátria: 75


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Rák


 • Dékán: Hold


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 12.07.-16.07.


 • Érzelmi: 30.01.,12.04.,26.06.,09.09.,21.11.


 • Intellektuális: 07.20-07.39
  [« vissza ]
 • MELAHEL

  24. CHAHOAH חהויה (Haniniah)

  Azok tetszenek az Úrnak, akik félik őt, akik bíznak jóságában és kegyelmében.
  Zsoltár 147:11 ]

 • Latin név: Deus Bonus ex seipso


 • Jelentés: "Az önmagában jó Isten"


 • Feladat: Megszüntetni a káoszt mielőtt az kialakulna


 • Angyali Rend (zsidó): Aralim (אראלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zaphkiel (צפקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Trónus [Ophanim]


 • Allah Neve(i): Al-Basit


 • Gemátria: 19


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Rák


 • Dékán: Hold


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 17.07.-22.07.


 • Érzelmi: 31.01.,13.04.,27.06.,10.09.,22.11.


 • Intellektuális: 07.40-07.59
  [« vissza ]
 • CHAHOAH

  25. NETHAHIAH נתהיה (Nilaihah)

  Szívem mélyéből dicsőítlek, Uram, hirdetem nagy tetteidet.
  Zsoltár 9:2 ]

 • Latin név: Deus Largitor


 • Jelentés: "A bőkezű Isten"


 • Feladat: Kifejezni saját véleményüket


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Allah Neve(i): Al-Mughni & An-Nafi


 • Gemátria: 455


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Oroszlán


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Dél


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 23.07.-27.07.


 • Érzelmi: 01.02.,14.04.,28.06.,11.09.,23.11.


 • Intellektuális: 08.00-08.19
  [« vissza ]
 • NETHAHIAH

  26. HAAYAH האאיה (Haaiah)

  Egész szívemből szólítalak, Uram, hallgass meg! Az utat, amelyre tanítasz, azt fogom követni.
  Zsoltár 119:145 ]

 • Latin név: Deus Auditor in abscondito


 • Jelentés: "A rejtett dolgokat meghalló Isten"


 • Feladat: Helyreállítani a rendet a káoszból


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Allah Neve(i): Al-Mujib


 • Gemátria: 7


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Oroszlán


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Dél


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 28.07.-01.08.


 • Érzelmi: 02.02.,15.04.,29.06.,12.09.,24.11.


 • Intellektuális: 08.20-08.39
  [« vissza ]
 • HAAYAH

  27. YORETHAEL ירתאל (Ierathel)

  Ments meg, Uram, a gonosz embertől, védj meg a hatalom emberétől!
  Zsoltár 140:2 ]

 • Latin név: Deus Propulsator


 • Jelentés: "A védelmező Isten"


 • Feladat: Pozitív irányba befolyásolni a döntéseket


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Allah Neve(i): Al-Qabid


 • Gemátria: 610


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Oroszlán


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Dél


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 02.08.-06.08.


 • Érzelmi: 03.02.,16.04.,17.04.,30.06.,13.09.,25.11.


 • Intellektuális: 8.40-8.59
  [« vissza ]
 • YORETHAEL

  28. SHAAHIAH שאהיה (Seehiah)

  Istenem, ne maradj távol tőlem, Uram, siess segítségemre!
  Zsoltár 71:12 ]

 • Latin név: Deus Sublator malorum


 • Jelentés: "A gonoszból kiemelkedő Isten"


 • Feladat: Bevonzani az "egy és igaz" dolgokat


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Gemátria: 306


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Oroszlán


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Dél


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 07.08.-12.08.


 • Érzelmi: 04.02.,17.04.,18.04.,01.07.,14.09.,26.11.


 • Intellektuális: 09.00-09.19
  [« vissza ]
 • SHAAHIAH

  29. REYIYEL רייאל (Reiiel)

  Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj szám szavára!
  Zsoltár 54:4 ]
  De lám, Isten az én segítségem, az Úr ereje tartja fenn életem.
  Zsoltár 54:6 ]

 • Latin név: Deus Expectatio


 • Jelentés: "A remény Istene"


 • Feladat: Eloszlatni a gyűlöletet


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Gemátria: 220


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Oroszlán


 • Dékán: Mars


 • Irány: Dél


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 13.08.-17.08.


 • Érzelmi: 05.02.,19.04.,02.07.,15.09.,27.11.


 • Intellektuális: 09.20-09.39
  [« vissza ]
 • REYIYEL

  30. OMAEL אומאל

  Mert te vagy, Istenem, bizodalmam, Uram, te vagy reményem ifjúságom óta.
  Zsoltár 71:5 ]

 • Latin név: Deus Patiens


 • Jelentés: "A türelmes Isten"


 • Feladat: A megszakadt kapcsolatok helyreállítása


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Allah Neve(i): Al-Halim


 • Gemátria: 47


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Oroszlán


 • Dékán: Mars


 • Irány: Dél


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 18.08.-22.08.


 • Érzelmi: 06.02.,20.04.,03.07.,16.09.,28.11.


 • Intellektuális: 09.40-09.59
  [« vissza ]
 • OMAEL

  31. LEKABAEL לכבאל (Lecahel)

  Eljövök az Úr erejében, és csak a te tetteidet dicsőítem.
  Zsoltár 71:16 ]

 • Latin név: Deus Doctor


 • Jelentés: "A tanító Isten"


 • Feladat: Kitartás ahhoz, hogy befejezzük azt, amit elkezdtünk


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Allah Neve(i): Al-Hadi & Ar-Rashid


 • Gemátria: 52


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Szűz


 • Dékán: Nap


 • Irány: Észak


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 23.08.-28.08.


 • Érzelmi: 07.02.,21.04.,04.07.,05.07.,17.09.,29.11.


 • Intellektuális: 10.00-10.19
  [« vissza ]
 • LEKABAEL

  32. VESHARIAH ושריה (Yasariah)

  Mert az Úr szava igaz, minden tette hűségét tükrözi.
  Zsoltár 33:4 ]

 • Latin név: Deus Rectus


 • Jelentés: "A jó és igazságos Isten"


 • Feladat: Elűzni a fájdalmas emlékeket


 • Angyali Rend (zsidó): Chasmalim (חשמאלים)


 • Arkangyal (zsidó): Zadkiel (צדקיאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Uralom [Kyriotes]


 • Allah Neve(i): Al-Adl & Al-Barr & Al-Muqsit


 • Gemátria: 506


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Szűz


 • Dékán: Nap


 • Irány: Észak


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 29.08.-02.09.


 • Érzelmi: 08.02.,22.04.,05.07.,06.07.,18.09.,30.11.


 • Intellektuális: 10.20-10.39
  [« vissza ]
 • VESHARIAH

  33. YECHUYAH יחויה (Ieuiah)

  Az Úr átlátja az ember gondolatait, tudja, hogy csak fuvallat az.
  Zsoltár 94:11 ]

 • Latin név: Deus Omnium cognitor


 • Jelentés: "A mindentudó Isten"


 • Feladat: Elhárítani az akadályokat az útból


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Alim & Al-Khabir


 • Gemátria: 24


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Szűz


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Észak


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 03.09.-07.09.


 • Érzelmi: 09.02.,23.04.,07.07.,19.09.,01.12.


 • Intellektuális: 10.40-10.59
  [« vissza ]
 • YECHUYAH

  34. LEHACHIAH להחיה (Lehahaiah)

  Remélj, Izrael, az Úrban, most és mindörökké!
  Zsoltár 131:3 ]

 • Latin név: Deus Clemens


 • Jelentés: "Az elnéző Isten"


 • Feladat: A nézőpont megváltoztatása


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Ghaffar & Ar-Rauf


 • Gemátria: 43


 • Konstelláció: Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Szűz


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Észak


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 08.09.-12.09.


 • Érzelmi: 10.02.,24.04.,08.07.,20.09.,21.09.,02.12.


 • Intellektuális: 11.00-11.19
  [« vissza ]
 • LEHACHIAH

  35. KAVEQIAH כוקיה (Chavakiah)

  Alleluja! Szeretet tölt el, mert az Úr meghallotta könyörgő kiáltásomat.
  Zsoltár 116:1 ]

 • Latin név: Deus Gaudiosus


 • Jelentés: "Az öröm Istene"


 • Feladat: Érzéki és fizikai energia


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Wadud


 • Gemátria: 126


 • Konstelláció: Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Szűz


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Észak


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 13.09.-17.09.


 • Érzelmi: 11.02.,25.04.,09.07.,22.09.,03.12.


 • Intellektuális: 11.20-11.39
  [« vissza ]
 • KAVEQIAH

  36. MENUDAEL מנדאל (Menadel)

  Szeretem házadnak táját, a sátrat, hol dicsőséged honol.
  Zsoltár 26:8 ]

 • Latin név: Deus Honorabilis


 • Jelentés: "A tiszteletreméltó Isten"


 • Feladat: Legyőzni a félelmet


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Gemátria: 94


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Szűz


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Észak


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 18.09.-23.09.


 • Érzelmi: 12.02.,26.04.,10.07.,23.09.,04.12.


 • Intellektuális: 11.40-11.59
  [« vissza ]
 • MENUDAEL

  37. ANIEL אניאל

  Többé nem hagyunk el téged, tarts minket életben, s mi áldjuk a neved.
  Zsoltár 80:19 ]
  Ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt! Éleszd fel hatalmad, jöjj és szabadíts meg!
  Zsoltár 80:3 ]

 • Latin név: Deus Dominus Virtutum


 • Jelentés: "Erények Ura Isten"


 • Feladat: Felfogni a teljes képet


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Mutaali


 • Gemátria: 61


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Mars-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Mérleg


 • Dékán: Hold


 • Irány: Kelet


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 24.09.-28.09.


 • Érzelmi: 13.02.,27.04.,11.07.,24.09.,05.12.


 • Intellektuális: 12.00-12.19
  [« vissza ]
 • ANIEL

  38. CHAUMIAH חעמיה (Haamiah)

  Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra.
  Zsoltár 91:9 ]

 • Latin név: Deus Spes omnium finium terrae


 • Jelentés: "A remény Istene a világ végezetéig"


 • Feladat: Fénykör létrehozása


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Hafiz & Al-Karim


 • Gemátria: 118


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Uránusz quadrat; -Mars-Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Mérleg


 • Dékán: Hold


 • Irány: Kelet


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 29.09.-03.10.


 • Érzelmi: 14.02.,28.04.,12.07.,25.09.,06.12.


 • Intellektuális: 12.20-12.39
  [« vissza ]
 • CHAUMIAH

  39. REHAUEL רהעאל (Rehael)

  Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam, légy az én segítőm, Uram.
  Zsoltár 30:11 ]

 • Latin név: Deus Velox ad condonandum


 • Jelentés: "A gyorsan megbocsájtó Isten"


 • Feladat: Megtalálni a jót a szomorúban


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Ghafur & Al-Afuww


 • Gemátria: 275


 • Konstelláció: Nap-Hold-Mars konjunkció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Mérleg


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Kelet


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 04.10.-08.10.


 • Érzelmi: 15.02.,29.04.,13.07.,26.09.,07.12.


 • Intellektuális: 12.40-12.59
  [« vissza ]
 • REHAUEL

  40. YAYTZAEL ייזאל (Ieiazel)

  Miért veted el a lelkemet, Uram, miért rejted el arcodat előlem?
  Zsoltár 88:15 ]

 • Latin név: Deus Vivum laetificans


 • Jelentés: "Az életnek örülő Isten"


 • Feladat: Az igazat mondani


 • Angyali Rend (zsidó): Seraphim (שרפים)


 • Arkangyal (zsidó): Kamael (כמאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Erősség [Dynameis]


 • Allah Neve(i): Al-Muhyi


 • Gemátria: 27


 • Konstelláció: Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Mérleg


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Kelet


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 09.10.-13.10.


 • Érzelmi: 16.02.,30.04.,14.07.,27.09.,08.12.


 • Intellektuális: 13.00-13.19

 • [« vissza ]
  YAYTZAEL

  41. HAHAEL הההאל

  Mentsd meg lelkemet, Uram, a gonosz ajaktól, mentsd meg az álnok nyelvtől!
  Zsoltár 120:2 ]

 • Latin név: Deus Triunus


 • Jelentés: "A Szentháromság Isten"


 • Feladat: Önbecsülés


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Gemátria: 15


 • Konstelláció: Nap-Hold-Uránusz konjunkció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Mérleg


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Kelet


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 14.10.-18.10.


 • Érzelmi: 17.02.,01.05.,15.07.,28.09.,09.12.


 • Intellektuális: 13.20-13.39
  [« vissza ]
 • HAHAEL

  42. MIKAEL מיכאל

  Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre.
  Zsoltár 121:7 ]

 • Latin név: Deus Quis sicut ille


 • Jelentés: "A lelket védelmező Isten"


 • Feladat: Látni az igazságot


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Mani & Ad-Darr


 • Gemátria: 70


 • Konstelláció: Nap-Mars konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Mérleg


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Kelet


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 19.10.-23.10.


 • Érzelmi: 18.02.,02.05.,16.07.,29.09.,10.12.


 • Intellektuális: 13.40-13.59


 • MIKAEL

  43. VEVALIAH ווליה (Veualiah)

  Ám én, Uram, tehozzád kiáltok, már hajnalban eléd száll imám.
  Zsoltár 88:14 ]

 • Latin név: Deus Rex Dominator


 • Jelentés: "Az uralkodó király Isten"


 • Feladat: A lehetetlent lehetővé tenni


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Malik & Al-Wali


 • Gemátria: 42


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Skorpió


 • Dékán: Mars


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 24.10.-28.10.


 • Érzelmi: 19.02.,03.05.,17.07.,30.09.,11.12.


 • Intellektuális: 14.00-14.19


 • VEVALIAH

  44. YELAHIAH ילהיה (Ielahiah)

  Fogadd tetszéssel ajkam áldozatát, és taníts meg parancsaidra.
  Zsoltár 119:108 ]

 • Latin név: Deus Aeternum manens


 • Jelentés: "Az örök állandó Isten"


 • Feladat: Megkönnyíteni a döntést


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Hayy & Al-Baqi


 • Gemátria: 45


 • Konstelláció: Nap-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Skorpió


 • Dékán: Mars


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 29.10.-02.11.


 • Érzelmi: 20.02.,04.05.,18.07.,01.10.,12.12.


 • Intellektuális: 14.20-14.39


 • YELAHIAH

  45. SEALIAH סאליה

  Ha már azt hiszem, hogy inog a lábam, akkor is megvéd a kegyelmed, Uram.
  Zsoltár 94:18 ]

 • Latin név: Deus Motor omnium


 • Jelentés: "A mindent mozgató Isten"


 • Feladat: Előidézni a jólétet


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Jabbar & Al-Muqaddim & Al-Muakhkhir


 • Gemátria: 91


 • Konstelláció: Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Skorpió


 • Dékán: Nap


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 03.11.-07.11.


 • Érzelmi: 21.02.,05.05.,19.07.,02.10.,13.12.


 • Intellektuális: 14.40-14.59

 • [« vissza ]
  SEALIAH

  46. AURIEL עריאל (Ariel)

  Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit alkotott.
  Zsoltár 145:9 ]

 • Latin név: Deus Revelator


 • Jelentés: "A leleplező Isten"


 • Feladat: Abszolút bizonyosság


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Baith & Ash-Shahid


 • Gemátria: 280


 • Konstelláció: Nap-Mars-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Skorpió


 • Dékán: Nap


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 08.11.-12.11.


 • Érzelmi: 22.02.,06.05.,20.07.,03.10.,14.12.


 • Intellektuális: 15.00-15.19


 • AURIEL

  47. OSHALIAH עשליה (Asaliah)

  Tetteid, Uram, örömmel töltenek el, kezed művein ujjongok:
  "Mily fönségesek a tetteid, Uram, s gondolataid nem lehet kifürkészni!"

  Zsoltár 92:5-6 ]

 • Latin név: Deus Iustus Iudex


 • Jelentés: "Isten az igaz bíró"


 • Feladat: Világbéke


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Hakam


 • Gemátria: 400


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Skorpió


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 13.11.-17.11.


 • Érzelmi: 23.02.,07.05.,21.07.,04.10.,15.12.


 • Intellektuális: 15.20-15.39


 • OSHALIAH

  48. MIYAEL מיהאל (Mihael)

  Kinyilvánította az Úr üdvösségét, igazságosságát feltárta a pogányok előtt.
  Zsoltár 98:2 ]

 • Latin név: Deus Pater mittens


 • Jelentés: "Isten a bőkezű atya"


 • Feladat: Egység


 • Angyali Rend (zsidó): Malachim (מלאכים)


 • Arkangyal (zsidó): Michael (מיכאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Hatalom [Potestates]


 • Arkangyal (keresztény): Raphael


 • Allah Neve(i): Al-Qadir


 • Gemátria: 55


 • Konstelláció: Nap-Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Skorpió


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 18.11.-22.11.


 • Érzelmi: 24.02.,08.05.,22.07.,05.10.,16.12.


 • Intellektuális: 15.40-15.59


 • MIYAEL

  49. VAHOEL והואל (Vehuel)

  Nagy az Úr és dicséretre méltó, nagysága mérhetetlen.
  Zsoltár 145:3 ]

 • Latin név: Deus Magnus et Excelsius


 • Jelentés: "A hatalmas és magasságos Isten"


 • Feladat: Boldogság


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): Al-Kabir


 • Gemátria: 17


 • Konstelláció: Nap; -Hold -Mars oppozíció; -Szaturnusz-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Nyílas


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Dél


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 23.11.-27.11.


 • Érzelmi: 25.02.,09.05.,23.07.,06.10.,17.12.


 • Intellektuális: 16.00-16.19
  [« vissza ]
 • VAHOEL

  50. DANIEL דניאל

  Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.
  Zsoltár 103:8 ]
  Az Úr irgalmas és jóságos, megfontolt a haragban, és bőséges nála a kegyelem.
  Zsoltár 145:8 ]

 • Latin név: Deus Iudex misericors


 • Jelentés: "Isten az irgalmas bíró"


 • Feladat: Kímélet nélkül egy lépéssel tovább menni


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): At-Tawwab


 • Gemátria: 64


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars-Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Nyílas


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Dél


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 28.11.-02.12.


 • Érzelmi: 26.02.,10.05.,24.07.,07.10.,18.12.


 • Intellektuális: 16.20-16.39
 • DANIEL

  51. HAHASHIAH החשיה (Hahasiah)

  Dicsőség legyen az Úrnak mindörökké, örüljön az Úr műveinek!
  Zsoltár 104:31 ]

 • Latin név: Deus Secretus impenetrabilis


 • Jelentés: "Isten a kifürkészhetetlen titok"


 • Feladat: Megszabadítani a bűntudattól


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Gemátria: 313


 • Konstelláció: Nap; -Hold -Uránusz oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Nyílas


 • Dékán: Hold


 • Irány: Dél


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 03.12.-07.12.


 • Érzelmi: 27.02.,11.05.,25.07.,26.07., 08.10.,19.12.


 • Intellektuális: 16.40-16.59


 • HAHASHIAH

  52. AMEMIAH עממיה (Imamiah)

  De én dicsőítem az Urat, aki igazságban honol. A Magasságbeli nevének szól énekem.
  Zsoltár 7:18 ]

 • Latin név: Deus Caligine tectus


 • Jelentés: "A ködben rejtőzködő Isten"


 • Feladat: Szenvedélyesség


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): Al-Haqq


 • Gemátria: 150


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Mars-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Nyílas


 • Dékán: Hold


 • Irány: Dél


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 08.12.-12.12.


 • Érzelmi: 28.02.,29.02.,12.05.,26.07.,27.07.,09.10.,20.12.


 • Intellektuális: 17.00-17.19


 • AMEMIAH

  53. NUNAEL ננאאל (Nanael)

  Megismertem, Uram, hogy végzésed igaz, s engem is jogosan aláztál meg.
  Zsoltár 119:75 ]

 • Latin név: Deus Superborum depressor


 • Jelentés: "A beképzeltséget elfojtó Isten"


 • Feladat: Megszüntetni a hátsó szándékot


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): Al-Khafid & Al-Mudhill & Al-Hasib & Al-Muntaqim


 • Gemátria: 51


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Mars-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Nyílas


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Dél


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 13.12.-16.12.


 • Érzelmi: 01.03.,13.05.,28.07.,10.10.,21.12.


 • Intellektuális: 17.20-17.39
 • NUNAEL

  54. NUITHAEL ניתאל (Nilhael)

  Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek.
  Zsoltár 103:19 ]

 • Latin név: Deus Rex coelestis


 • Jelentés: "Isten a mennyi király"


 • Feladat: Ragaszkodni ahhoz, ami jó


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): Al-Qahhar & Al-Muizz


 • Gemátria: 460


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Szaturnusz-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Nyílas


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Dél


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 17.12.-21.12.


 • Érzelmi: 02.03.,14.05.,29.07.,11.10.,22.12.


 • Intellektuális: 17.40-17.59
 • NUITHAEL

  55. MABAYAH מבהיה (Mehaiah)

  Ám te, Uram, örökké megmaradsz, és neved fennmarad minden nemzedéken át.
  Zsoltár 102:13 ]

 • Latin név: Deus Sempiternus


 • Jelentés: "Az örökkévaló Isten"


 • Feladat: Átgondolt cselekedeteket előidézni


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): Al-Qayyum


 • Gemátria: 47


 • Konstelláció: Nap-Mars konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Bak


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Észak


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 22.12.-26.12.


 • Érzelmi: 03.03.,15.05.,30.07.,12.10.,23.12.


 • Intellektuális: 18.00-18.19

 • [« vissza ]
  MABAYAH

  56. POYEL פויאל (Poiel)

  Az Úr fenntartja a botladozót, és fölemeli, akit megaláztak.
  Zsoltár 145:14 ]

 • Latin név: Deus Fulciens omnia


 • Jelentés: "A mindent megtartó és fenntartó Gott"


 • Feladat: Megszüntetni a haragot


 • Angyali Rend (zsidó): Elohim (אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Raphael (רפאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Fejedelem (Archai)


 • Arkangyal (keresztény): Haniel


 • Allah Neve(i): Al-Muid


 • Gemátria: 96


 • Konstelláció: Nap-Mars konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Bak


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Észak


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 27.12.-31.12.


 • Érzelmi: 04.03.,16.05.,31.07.,13.10.,24.12.


 • Intellektuális: 18.20-18.39


 • POYEL

  57. NEMEMIAH נממיה (Nemamiah)

  Mind, akik félik az Urat, őbenne bíznak, aki gyámoluk és védőpajzsuk.
  Zsoltár 115:11 ]

 • Latin név: Deus Amabilis et Speraverum


 • Jelentés: "A kedves és megbízható Isten"


 • Feladat: Hallgatni a szívre / lélekre


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Gemátria: 130


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció; -Uránusz quadrat


 • Csillagjegy: Bak


 • Dékán: Mars


 • Irány: Észak


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 01.01.-05.01.


 • Érzelmi: 05.03.,17.05.,01.08.,14.10.,25.12.


 • Intellektuális: 18.40-18.59


 • NEMEMIAH

  58. YEILAEL יילאל (Ieialel)

  Könyörülj rajtam, Uram, mert gyönge vagyok, gyógyíts meg, hisz reszket minden tagom!
  A lelkem mélyen megrendült. Uram, meddig késlekedel?

  Zsoltár 6:3-4 ]

 • Latin név: Deus Auditor gemituum


 • Jelentés: "A sóhajokat meghalló Isten"


 • Feladat: Megoldani


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Allah Neve(i): Ar-Rafi & Al-Muhsi


 • Gemátria: 50


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Bak


 • Dékán: Mars


 • Irány: Észak


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 06.01.-10.01.


 • Érzelmi: 06.03.,18.05.,02.08.,15.10.,26.12.


 • Intellektuális: 19.00-19.19
 • YEILAEL

  59. HERACHEL הרחאל (Harael)

  Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsék az Úr nevét!
  Zsoltár 113:3 ]

 • Latin név: Deus Omnia penetrans


 • Jelentés: "A mindent átható Isten"


 • Feladat: Összekötni a fénnyel


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Allah Neve(i): Al-Wasi


 • Gemátria: 213


 • Konstelláció: Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat


 • Csillagjegy: Bak


 • Dékán: Nap


 • Irány: Észak


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 11.01.-15.01.


 • Érzelmi: 07.03.,19.05.,20.05.,03.08.,16.10.,27.12.


 • Intellektuális: 19.20-19.39


 • HERACHEL

  60. MITZRAEL מצראל

  Igazságos az Úr minden útján, és jóságos minden művében.
  Zsoltár 145:17 ]

 • Latin név: Deus Sublevans opressos


 • Jelentés: "Az elnyomottakat megszabadító Isten"


 • Feladat: Kihasználni a megfelelő lehetőséget a szabadság kiharcolásához


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Gemátria: 330


 • Konstelláció: Nap-Uránusz konjunkció; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat


 • Csillagjegy: Bak


 • Dékán: Nap


 • Irány: Észak


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 16.01.-20.01.


 • Érzelmi: 08.03.,20.05.,21.05.,04.08.,17.10.,27.12.


 • Intellektuális: 19.40-19.59


 • MITZRAEL

  61. VAMABEL ומבאל (Umahel)

  Az Úr neve áldott most és mindörökké!
  Zsoltár 113:2 ]

 • Latin név: Deus Super omne nomen


 • Jelentés: "A minden név felett álló Isten"


 • Feladat: Tiszta ivóvíz


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Allah Neve(i): Al-Mutakabbir


 • Gemátria: 48


 • Konstelláció: Nap-Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Vízöntő


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Kelet


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 21.01.-25.01.


 • Érzelmi: 09.03.,22.05.,05.08.,18.10.,28.12.


 • Intellektuális: 20.00-20.19

 • [« vissza ]
  VAMABEL

  62. YEHAHEL יההאל (Iahhel)

  Nézd, Uram, én szeretem parancsaidat, ezért irgalmadban tartsd meg életem!
  Zsoltár 119:159 ]

 • Latin név: Deus Ens supremum


 • Jelentés: "Isten a legfelsőbb lényeg"


 • Feladat: A szülőség tanítóságot jelent és nem papságot


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Allah Neve(i): As-Samad


 • Gemátria: 20


 • Konstelláció: Nap-Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Mars-Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Vízöntő


 • Dékán: Vénusz


 • Irány: Kelet


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 26.01.-30.01.


 • Érzelmi: 10.03.,23.05.,06.08.,19.10.,29.12.


 • Intellektuális: 20.20-20.39
 • YEHAHEL

  63. ONUEL ענואל (Ananel)

  Örömmel szolgáljatok neki, lépjetek színe elé vigadozva!
  Zsoltár 100:2 ]

 • Latin név: Deus Mansuetus


 • Jelentés: "A szelíd Isten"


 • Feladat: Elismerés


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Allah Neve(i): Al-Wajid


 • Gemátria: 126


 • Konstelláció: Nap-Hold oppozíció; -Mars-Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Vízöntő


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Kelet


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 31.01.-04.02.


 • Érzelmi: 11.03.,24.05.,07.08.,20.10.,30.12.


 • Intellektuális: 20.40-20.5
 • ONUEL

  64. MACHIEL מחיאל (Mehriel)

  De nézd, az Úrnak szeme az igazakon nyugszik, azokon, akik bíznak kegyelmében.
  Zsoltár 33:18 ]

 • Latin név: Deus Vivificans


 • Jelentés: "Az élénkítő Isten"


 • Feladat: A helyes fényben tündökölni


 • Angyali Rend (zsidó): Beni Elohim (בני אלהים)


 • Arkangyal (zsidó): Ariel (אוריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Arkangyal [Archangelos]


 • Arkangyal (keresztény): Michael


 • Gemátria: 58


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Vízöntő


 • Dékán: Merkúr


 • Irány: Kelet


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 05.02.-09.02.


 • Érzelmi: 12.03.,25.05.,08.08.,21.10.,31.12.


 • Intellektuális: 21.00-21.19
 • MACHIEL

  65. DAMABIAH דמביה

  Fordulj felénk újra, Uram! Miért késel oly soká? Légy irgalmas szolgáidhoz!
  Zsoltár 90:13 ]

 • Latin név: Deus Fons Sapientiae


 • Jelentés: "Isten a bölcsesség forrása"


 • Feladat: Odaadás


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Hakim & Az-Zahir


 • Gemátria: 46


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Vízöntő


 • Dékán: Hold


 • Irány: Kelet


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 10.02.-14.02.


 • Érzelmi: 01.01.,13.03.,26.05.,09.08.,22.10.


 • Intellektuális: 21.20-21.39

 • [« vissza ]
  DAMABIAH

  66. MENAQAEL מנקאל (Manakel)

  Uram, ne hagyj magamra, Istenem, ne maradj távol tőlem!
  Zsoltár 38:22 ]

 • Latin név: Deus Omnia pascens et lactens


 • Jelentés: "A mindent tápláló és éltető Isten"


 • Feladat: Józanság


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Muqit & Al-Qawwiyy


 • Gemátria: 190


 • Konstelláció: Nap; -Hold-Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Vízöntő


 • Dékán: Hold


 • Irány: Kelet


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 15.02.-19.02.


 • Érzelmi: 02.01.,14.03.,27.05.,10.08.,23.10.


 • Intellektuális: 21.40-21.59

 • [« vissza ]
  MENAQAEL

  67. EYAOEL איעאל (Eidel)

  De hogyan énekeljünk éneket az Úrról az idegenek földjén?
  Zsoltár 37:4 ]

 • Latin név: Deus Deliciae filiorum hominum


 • Jelentés: "Az önmagának elég Isten"


 • Feladat: Az elvárások félre tevése


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Ghaniyy


 • Gemátria: 81


 • Konstelláció: Nap-Mars konjunkció; -Hold oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Halak


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 0-5 °


 • Anyagi: 20.02.-24.02.


 • Érzelmi: 03.01.,15.03.,28.05.,11.08.,24.10.


 • Intellektuális: 22.00-22.19

 • [« vissza ]
  EYAOEL

  68. CHEBOIAH חבויה (Hahniah)

  Alleluja! Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad.
  Zsoltár 106:1 ]

 • Latin név: Deus Liberalissimus Dator


 • Jelentés: "Isten a lekgedvesebb adó"


 • Feladat: Összekapcsolódni az elhunyt lélekkel


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Wahhab & Al-Latif & Ash-Shakur & Malik-ul-Mulk


 • Gemátria: 16


 • Konstelláció: Nap-Szaturnusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Halak


 • Dékán: Szaturnusz


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 5-10 °


 • Anyagi: 25.02.-29.02.


 • Érzelmi: 04.01.,16.03.,29.05.,12.08.,25.10.


 • Intellektuális: 22.20-22.39


 • CHEBOIAH

  69. REAHEL ראהאל (Rochel)

  Jó az Úr és igazságos, a mi Istenünk csupa irgalom.
  Zsoltár 16:5 ]

 • Latin név: Deus Omnia videns


 • Jelentés: "A mindent látó Isten"


 • Feladat: Egy irányt mutatni


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Basir & Ar-Raqib


 • Gemátria: 206


 • Konstelláció: Nap-Uránusz konjunkció; -Hold oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Halak


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 10-15 °


 • Anyagi: 01.03.-05.03.


 • Érzelmi: 05.01.,17.03.,30.05.,13.08.,26.10.


 • Intellektuális: 22.40-22.5
 • REAHEL

  70. YEBEMIAH יבמיה (Jabamiah)

  És monda Isten: "Legyen világosság!" - és lett világosság.
  Genesis 1:3 ]
  Kezdetben volt az Íge, és az Íge volt az Istennél, és Isten volt az Íge.
  János 1:1 ]

 • Latin név: Deus Verbo omnia producens


 • Jelentés: "Minden a te Igéden keresztül teremtetett Isten"


 • Feladat: Rendet teremteni


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Khaliq & Al-Bari & Al-Awwal & Al-Badi


 • Gemátria: 52


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Mars oppozíció; -Szaturnusz quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Halak


 • Dékán: Jupiter


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 15-20 °


 • Anyagi: 06.03.-10.03.


 • Érzelmi: 06.01.,18.03.,31.05.,14.08.,27.10.


 • Intellekt: 23.00-23.19
 • YEBEMIAH

  71. HAIAIEL הייאל

  Vidám ajakkal dicsőítem az Urat, a sokaság közepette dicsérem.
  Zsoltár 109:30 ]

 • Latin név: Deus Dominus universorum


 • Jelentés: "Isten az Univerzum Ura"


 • Feladat: Látni a jövőt a jelenben


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Jalil & Al-Muqtadir & Al-Warith


 • Gemátria: 25


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Szaturnusz oppozíció; -Mars quadrat; -Uránusz oppozíció


 • Csillagjegy: Halak


 • Dékán: Mars


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 20-25 °


 • Anyagi: 11.03.-15.03.


 • Érzelmi: 07.01.,19.03.,01.06.,15.08.,28.10.


 • Intellektuális: 23.20-23.39

 • [« vissza ]
  HAIAIEL

  72. MOUMIAH מומיה (Mumiah)


 • Latin név: Deus Finis universorum


 • Jelentés: "Isten az Univerzum Célja"


 • Feladat: Spirituális / lelki megtisztítás


 • Angyali Rend (zsidó): Kerubok [Cherubim] - (כרובים)


 • Arkangyal (zsidó): Gabriel (גבריאל)


 • Angyali Rend (keresztény): Angyal [Malakhim]


 • Allah Neve(i): Al-Akhir


 • Gemátria: 86


 • Konstelláció: Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció


 • Csillagjegy: Halak


 • Dékán: Mars


 • Irány: Nyugat


 • Fok: 25-30 °


 • Anyagi: 16.03.-20.03.


 • Érzelmi: 08.01.,20.03.,02.06.,16.08.,29.10.


 • Intellektuális: 23.40-2
 • http://www.tarrdaniel.com/documents/Hermetika/shem_ha_mephorash.html